ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
กิจกรรมเพื่อสังคม

 

ร้านสุวัฒน์การช่าง

ร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคม

 

 

ถวายซุ้มพระ

 

 

ร่วมทำบุญ กับเขตลาดกระบัง

 

 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล

 

 

บริจาคโต๊ะม้าหิน ให้วัดมหาบุศย์

 

 

ถวายหอระฆัีง วัดศรีชมพู  จ. มหาสารคาม

 

 

ถวายซุ้มพระพรหมขนาด 19 นิ้ว วัดเขานมนาง จ. นครราชสีมา

 

 

ถวายพระประธาน  วัดศรีชมพู จ. มหาสารคาม